Trouwen in Barcelona

Trouwen dan maar

Om een huwelijk in Spanje (tip: Barcelona) te kunnen voltrekken moet in ieder geval één van de huwelijkspartners in Spanje woonachtig zijn of de Spaanse nationaliteit bezitten. Verder dienen te worden overlegd een uittreksel uit het geboorteregister, Spaanse Residencia, een verzoekschrift en een verklaring van huwelijkse staat. Van de buitenlanders wordt gevraagd een inschrijving bij het Consulaat (in Madrid is dit de Consulaire Afdeling van de Nederlandse Ambassade) te overleggen, waar ook uw woonadres in vermeld dient te worden, alsmede een consulaire verklaring m.b.t. de huwelijksaankondiging, de zogenaamde edictos.

In enkele gevallen wordt de verklaring van huwelijkse staat door de Spaanse gemeente niet geaccepteerd en wordt u gevraagd een verklaring van huwelijksbevoegdheid te overleggen. Deze verklaring, waarin de gegevens van BEIDE partners worden vermeld, dient u aan te vragen bij de Nederlandse gemeente waar u het laatst woonachtig was. Hierbij dient u de volgende documenten te overleggen: Het uittreksel uit het geboorteregister alsmede een verklaring huwelijkse staat dienen bij de Gemeente(n) in Nederland te worden aangevraagd. Voor adressen van Nederlandse gemeenten kunt u terecht bij de Consulaire Afdeling te Madrid.

De verklaring van huwelijkse staat kunt u, alleen voor de periode na uw uitschrijving uit de Nederlandse gemeente, evenals de verklaringen m.b.t. inschrijving en edictos, bij de Consulaire Afdeling te Madrid aanvragen.

voor de Nederlandse staatsburger: afschrift geboorte-akte, verklaring omtrent domicilie, nationaliteit en burgerlijke staat (met eventueel een uittreksel van de echtscheidingsakte of huwelijksakte met latere vermelding), en het paspoort;

voor de (Spaanse) partner: een afschrift van de geboorteakte met eventueel een vertaling door een beëdigd tolk/vertaler, verklaring omtrent domicilie, nationaliteit en burgerlijke staat (met eventueel een uittreksel van de echtscheidingsakte of huwelijksakte met latere vermelding) met eventueel een vertaling door een beëdigd tolk/vertaler, en het paspoort of DNI.

Het bovenstaande betreft overigens richtlijnen. U wordt derhalve aangeraden vooraf contact op te nemen met het gemeentehuis waar u het huwelijk wilt laten voltrekken. Iedere gemeente heeft zijn eigen voorschriften en vereisten, die niet allemaal door de Consulaire Afdeling kunnen worden overzien.