Auto invoeren in Spanje / Barcelona

Een Spaans Kenteken

Kies je voor een woonplaats in Spanje, dan heb je, na aanvraag van uw verblijfsvergunning, één maand de tijd om uw auto in Spanje te laten registreren (Spaanse nummerplaten).

Klik hier als je een auto wilt huren in Barcelona

Je auto uitvoeren

Indien je een auto wilt invoeren in Spanje, dien je de auto eerst uit Nederland uit te voeren, waarbij registratie in Nederland wordt beëindigd. Je kan je hiertoe richten tot de Afdeling CINFA (Centrale Informatie en Administratie) van de Rijksdienst voor het wegverkeer. Na afhandeling krijg je het gestempelde deel II van het kentekenbewijs en de uitvoer verklaring in tweevoud (een wit origineel en een groene kopie) retour. Deze documenten dien je goed te bewaren want dit is het enige bewijs dat de registratie in Nederland is beëindigd.

Indien het niet mogelijk is de auto uit te voeren voordat je naar Spanje komt, dan kun je de uitvoer achteraf melden bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer, waarbij je het overschrijvingsbewijs (of kopie deel III) samen met een officiële verklaring waaruit blijkt dat het voertuig in het buitenland is achtergebleven (politieverklaring of registratieverklaring van de Spaanse autoriteiten) dient op te sturen naar de R.D.W. in Veendam. Je dient dan ook achteraf naar de Douane te gaan voor een aangifte ten uitvoer.

Je auto invoeren in Spanje

In geval van vestiging in Spanje, waarbij de auto deel uitmaakt van je verhuisboedel, geldt als voorwaarde dat de B.T.W. in Nederland is betaald, dat je de auto in Nederland werkelijk hebt gebruikt gedurende 6 maanden voor verandering van verblijfplaats en dat het voertuig tenminste 6.000 kilometer heeft gereden. Voor registratie van de auto in Spanje kun je je richten tot de Verkeersdirectie (DGT) van het Spaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij de registratie van je auto dien je een Spaanse verblijfsvergunning te overleggen en de Spaanse kenteken registratie-belasting (=Impuesto de matriculación) te betalen. Deze belasting bedraagt 12% van de waarde van de auto, welke wordt berekend aan de hand van de actuele waarde van de auto op de Spaanse markt. Vaak moet de auto in Spanje een keuring ondergaan, de zgn. I.T.V. (= Inspección Técnica de Vehículos). Eenmaal in Spanje geregistreerd, moeten (nieuwe) auto’s na 5 jaar worden gekeurd; 5-9 jaar oude auto’s om de 2 jaar en auto’s ouder dan 9 jaar jaarlijks.Wegenbelasting (Impuesto de Circulación de Vehículos)

Wanneer je in Spanje een auto hebt gekocht of ingevoerd, dan dien je je, ook wanneer je in een auto rijdt met tijdelijke kenteken platen, bij de Verkeersdirectie te laten registreren voor de wegenbelasting (dit is geen rijksbelasting maar een gemeentelijke belasting). Je krijgt voor betaling niet periodiek een acceptgiro toegezonden, maar je moet zelf aangifte doen en de verschuldigde belasting betalen. Er verschijnen (veelal in april/mei) aankondigingen in de krant en er hangen affiches bij het gemeentehuis of de plaatselijke bank waarin de betaal periodes voor deze wegenbelasting zijn aangegeven. Het betaal bewijs dien je, naast het kentekenbewijs en de verzekeringspapieren, bij je in de auto te hebben.

Vergeet dus niet dat je ook een verzekering moet hebben voor je auto!